Pågående dikesgrävning

Pågående dikesgrävning

Gräva Dike

Vi erbjuder dikesrensning i ert befintliga dike eller anlägga ett helt nytt dike. Diken behövs för att leda bort vatten från vägar och åkrar.