Husgrunden: Fundamentet till ditt nya hem

Att planera och gräva husgrunden är kanske den viktigaste delen för att huset skall bli precis som du önskar. Här sätts gränserna för vad som senare är möjligt, och fel i denna tidiga fas kan få stora konsekvenser. Många projekt misslyckas redan i denna fas då man begränsar senare steg i kedjan, något som både kostar pengar och kan leda till ett sämre resultat än önskat. 

 
 
IMG_3772.JPG

Att gräva husgrund

1. Avgöra rätt plats

Det är viktigt att välja rätt läge på huset så att trädgårdsmiljön harmonerar med plattytor, altandäck och ev framtida poolområde. 

2. Schaktarbete påbörjas

Jordlagret grävs bort och all växtlighet och rötter ska bort. Fast mark skall blottas för att ingen sättning skall ske i grundkonstruktionen. Det är viktigt att marken är fast och stabil för att plattan skall hålla länge och inte spricka.

3. Vatten, avlopp, el och fiber

Sedan grävs spår för vatten och avlopp, el och fiberslang in i husgrunden. Eventuella kulvertrör ut till garagegrunden grävs ner i marken. Geotextilduk rullas ut på terrassbotten, dränering och takvattenrör dras fram till respektive plats där det ska vara ett stuprör från takkonstruktionen. Redan här är det viktigt att tänka på rörens placering så att bygget kan genomföras efter ritning.

4. Grundytan singlas

Singel och bergkross packas noggrant för att ytan ska bli hård och stabil. Grundytan singlas av i rätt höjd.

MME_platta 2.jpg

 

5. Läggning av kantelement

Sedan är det dags att montera kantelementen som är husgrundens form. Hushörnen mäts in efter träprofiler med fästa spikar. Spikarna är inmätta med gps och har rätt vinkel och linje mot tomtgränserna. Detta görs för att huset ska få rätt placering på tomten och överensstämma med bygglovsritningen. 

7. Isolering, armering och golvvärme

Därefter isoleras grunden med 300 mm cellplast för hus med vattenburen golvvärme ingjuten i plattan. Golvvärmen monteras oftast av en rörmokare som kopplar och drar in golvvärmekretsar i de rum som ska regleras ifrån en kontrollpanel. Varm- och kallvattenrör dras ut till respektive plats och fixeras i rätt läge. Husgrunden ska nu armeras med armeringsjärn och nät. När armeringen ligger på plats så är elektrikern välkommen för att dra ut elrör och slangar från elcentral till spis och respektive uttag.

8. Gjuta platta

Sista steget är att gjuta plattan och när detta är gjort är grunden till ditt nya hem klar.


Vi på MME har lång erfarenhet och kan vägleda dig och hjälpa dig genom hela denna process. Vi har grävt många husgrunder och hjälpt kunder i hela Östergötland. Vi gräver grunder i både Ljungsbro, Linköping, Motala och Mjölby med omnejd. Lägg in ditt telefonnummer och ärende så ringer vi upp dig och diskuterar lite kring ditt projekt.