Enskilt avlopp med trekammarbrunn

En stor del av alla svenska hushåll har enskilda avlopp. Ett dåligt enskilt avlopp får flera konsekvenser

  • Förorenat dricksvatten
  • Övergödning och algblomning
  • Släpper ut ca 10 ggr mer förödande ämnen än ett kommunalt avlopp

En korrekt och bra installerad trekammarbrunn kan vara lösningen på dessa problem. 

 
 
Enskilt avlopp installerat i Rimforsa, Östergötland

Enskilt avlopp installerat i Rimforsa, Östergötland

Infiltration som reningsprincip

Infiltration som reningsprincip

Markbädd som reningsprincip

Markbädd som reningsprincip

Enskilt Avlopp

Vad är trekammarbrunn?

En trekammarbrunn är första anhalten efter att något spolas ner i toaletten eller handfatet. Här hamnar avföring, papper och guldfiskar. Här fördelas massan och de stora fasta partiklarna fastnar i trekammarbrunnens första fack. När massan gått igenom alla tre kammare så är det en nästintill rinnande förorenad vätska. Trekammarbrunnen tar bort alla fasta partiklar. 

Placering av trekammarbrunn?

Trekammarbrunnens placering är viktig att tänka på så att slambilen enkelt skall kunna komma intill och tömma trekammarbrunnen. Placering för långt ifrån en körbar väg kan leda till extra kostnader för tömning.

Vad händer efter trekammarbrunnen?

När vattnet lämnat trekammarbrunnen bör det renas innan det går ut i naturen. Det görs med hjälp av en markbädd eller infiltration. Efter trekammarbrunnen hamnar vattnet i en fördelningsbrunn som leder ut vattnet i spridningsrör som fördelar vätskan över en större yta, uppbyggd av olika lager av sand och singel.

Markbädd eller infiltration?

Tomtens utforming och markens genomsläpplighet avgör om det är markbädd eller infiltration som är det lämpligaste valet för fastigheten. Vid mark som är dränerande och vattengenomsläpplig används oftast en infiltration. Infiltration är en billigare lösning och är därför att föredra om marken tillåter det. Denna lösning håller ca 10-25 år innan sandbädden blir mättad.

 

Om marken inte är genomsläpplig och dränerande t.ex lermark, så bör markbädd tillämpas som reningsprincip. I en markbädd ligger även rör i botten som tar hand om det renade vattnet och leder till en provtagningsbrunn. I denna brunn är det enkelt att inspektera bäddens reningsfunktion. 

 
trekammarbrunn5.jpg

ansvar som privatperson och KOntakt med kommun

Som privatperson är man också ansvarig för att kontakta Miljönämnden (eller motsvarande) och ta fram de handlingar, t.ex. ritningar och situationsplaner, som krävs för att få starta projektet.

Beroende av om du skall gräva en helt ny anläggning eller om du skall förbättra en fungerande befintlig så är det Miljönämnden som avgör vilka regler som gäller för just ditt enskilda avlopp. 

Det finns ett flertal olika tekniker som alla har både för- och nackdelar. Givetvis måste kommunens krav uppfyllas men det är också en fråga om dina krav på komfort och ekonomi. En kunnig entreprenör har koll på vilka alternativ som finns för just dig och kan i samråd med dig sköta allt från planering, blanketter till kommunen samt utförande av själva jobbet.

Vi på MME har lång erfarenhet och kan vägleda dig och hjälpa dig genom hela denna process. Vi har anlagt många avlopp och hjälpt kunder i hela Östergötland. Vi hjälper till med avlopp i både Ljungsbro, Linköping, Motala och Mjölby med omnejd. Lägg in ditt telefonnummer och ärende så ringer vi upp dig och diskuterar lite kring ditt projekt.